Gå till innehåll
Tullus SG
Tullus SG

Vap/Op-Gruppen

Välkommen till Vapen & Optik-gruppen sida under Tullus SG Skidskyttesektion.

Vi består idag av tränare/föräldrar som har följande uppgifter enligt nedan.

Bakgrund
Föreningens vapen och kikare används frekvent vid träningar och tävlingar. Den flitiga användningen, och ibland bristande hantering av materielen, gör att fel uppstår på materielen. Denna har ej kontinuerligt reparerats under säsongen vilket leder till att efter hand blir vapen och kikare obrukbara.

Denna bristande hantering drabbar Tullus negativt angående ineffektiva träningar /tävlingar och ökade kostnader.

Syfte
Så att vapen och optik inom föreningen hanteras rätt inom träningsgrupperna för att onormalt slitage ej skall ske.

Förenkla för tränare/utövare att så fort fel uppstår på utrustning kunna vända sig till denna grupp för att förhindra att materielen blir ståendes i kassunen trasig.

Avhjälpa fel på vapen med tillbehör och kikare med stativ i tid för att öka tillgängligheten, nedbringa kostnader och erhålla ökad effekt vid träningar och tävlingar. Se till att reservdelar köps in så att vapen och optik ej blir obrukbara.

Uppgifter för gruppen

- Anskaffa och utrusta ändamålsenlig verktygsutrustning dels för daglig enklare reparationer som alla ska kunna utföra samt särskild verktygsutrustning och reservdelar endast tillgänglig för reparationsgruppen.

- Utbilda tränare i enklare reparationsåtgärder
- Genomföra årlig (2 ggr/år) statusundersökning på samtliga föreningsvapen och kikarutrustning.

- Utbilda vuxna/tränare ur träningsgrupperna att kunna leda vapenvård.

- Anskaffa ändamålsenlig utrustning för vapenvård och tillse att denna alltid finns i tillräcklig mängd så att grupperna själva kan genomföra vapenvård.

- Utarbeta rutiner hur utmärkning av trasig materiel ska ske så att reparationsgruppen får vetskap om denna.

- Utarbeta handhavanderegler av materielen.

Vill du hjälpa till i denna så är du välkommen !

Publicerad: 2022-12-03

Senast uppdaterad: 2023-11-02

Författare: Tomas Jacobsson

Senast ändrad av: Ulrika Eriksson